#LƯU Ý!
# Trình bày lại nội dung khi coppy từ website khác !(bắt buộc phải có "xuống dòng")!
# Không đăng nhiều tin có cùng 1 nội dung hoặc tiêu đề !
# Bạn có thể dùng nút up để làm mới tin
# Không bán các loại THUỐC chữa bệnh, Không đăng nội dung liên quan đến 18+, crack, unlock, hacker và các nội dung vi phạm pháp luật!

Select Chỉnh Sửa Xóa

Up to 4 images allowed.

JPEG, JPG or PNG formats only.

Maximum file size of 4MB.

captcha

Tài khoản người dùng sẽ được tạo