Dịch vụ cấp chứng chỉ cấp tốc, uy tín toàn quốc. LH CTCP giáo dục Phương Đông 0978588987 * Huấn luyện, cấp chứng chỉ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG * Cấp chứng chỉ Nghề và nâng bậc thợ các loại..